Nabavku ogrjeva diktira finansijska situacija i gotovo da je nemoguće izdvojiti za ogrjev 1.500 do 2.000 KM, pa se na stovarištima drvo i ugalj pakuju u džakove i tako prodaju.

“Minus” je još hladniji na planini, pa Marjan Maksimović (70), iz majevičkog sela Maleševci, užurbano priprema bukovinu za zimu.

– Seoska domaćinstva uglavnom koriste drvo za ogrjev,ali ako znamo da se zima ne smije dočekati bez 15 do 20 kubika drveta, pa i kad imaš svoju šumu, opet treba za prevoz i sječu izdvojiti pozamašnu sumu novca – kaže Marjan.