Poslovnica Elektroenergetski objekat Područje bez napajanja Razlog prekida isporuke Početak Završetak
Lopare TS LOPARE – BOŽIĆI NN izlaz – Božići Sanacija NNM 08:00 15:00
Lopare DALEKOVOD ŠIBOŠNICA TS: Mačkovac 1, Kozjak, Mačkovac most, Jablanica, Maksimovići, Vidovići, Jablanica Dom, Abadzići i Jablanica – Božići Rasjeka rastinja 08:00 15:00
Ugljevik TS PIPERCI NN izlaz – centar Izgradnja novog DV 08:30 15:00